Stresshåndtering

Sæt stresshåndtering og trivsel højt på dagsordenen – har i råd til at lade være?

Stress er noget alle taler om, og mange har oplevet at være mere eller mindre stressede. Stress skal tages alvorligt, da stress er en tilstand, der bliver mere og mere udbredt, og som er blevet en stor udfordring at håndtere for både virksomheder og medarbejdere.

Ca. 35.000 danskere er sygemeldte pga stress – hver dag! Ca. 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet.

For virksomheder betyder stressede medarbejder ofte, at produktiviteten og kreativiteten daler, motivationen udebliver, sygefraværet stiger og medarbejdere forlader virksomheden. Det udgør en væsentlig omkostning, som kan undgås. Virksomheden mister ikke alene penge grundet stressede medarbejdere, men arbejdsmiljøet påvirkes også negativt.

Ved at sætte fokus på stresshåndterng og dermed trivsel har I, som virksomhed, derfor mulighed for at øge arbejdsglæden, nedbringe sygefraværet samt sikre at medarbejdere bliver i virksomheden.

Individuelle forløb til stresshåndtering

Hammer Coaching tilbyder individuelle forløb, der hjælper medarbejdere til at forebygge og håndtere stress, herunder også få identificeret eventuelle stress signaler. Sammen med medarbejderen afklares, medarbejderens styrker, og hvad medarbejderen bør være opmærksom på i forhold til at undgå stress, herunder hvordan medarbejderen reagerer under stress, hvad stressen handler om og give konkrete værktøjer til at kunne håndtere en eventuel stress tilstand på en hensigtsmæssig måde.

Ring 22851568 og book et uforpligtende møde.