Hammer Coaching

Hammer Coaching bygger på et solidt menneskekendskab og forretningsforståelse:

 • Uddannet cand.merc., Coach & Facilitator samt Erhvevspsykolog
 • Over 15 års erhvervserfaring i ledende roller fra det private erhvervsliv
 • IT/telebaggrund fra bl.a. SONOFON og IBM
 • Erfaren samt effektiv Executive Coach og karrierekonsulent
 • Executive Search med fokus på kommercielle og ledende stillinger til især IT og Digital branchen
 • Resultatskabende og empatisk
 • Samarbejder med andre kompetente coaches, karrierekonsulenter og undervisere
 • Troen på at få de menneskelige ressourcer frem i hvert enkelt individ!

Hvorfor bruge coaching?
Til at skabe resultater – fordi:

 • Undersøgelser viser, at det koster mellem 500.000 – 3.000.000 kr. med en ”udbrændt” medarbejder/leder
 • Medarbejderne performer optimalt, når motivation og engagement er i top
 • Ressourceoptimering, fx gennem kompetenceudvikling, sikrer at medarbejdernes kompetencer bruges optimalt ift virksomhedens strategi og behov
 • Giver et positivt omdømme, som er med til at tiltrække og fastholde medarbejdere
 • Højne den sociale ansvarlighed ved eventuelle afskedigelser gennem outplacement
 • En ekstern coach/sparringspartner giver et stort ”frirum” til at tale fuldstændigt åbent om eventuelle udfordringer

Hvornår er det relevant at bruge en ekstern coach?
Når i gerne vil optimere jeres menneskelige ressourcer, som fx er relevant når ledere og medarbejdere:

 • Ønsker at blive bedre til at strukturere deres tid, fx fordi de oplever et stort arbejdspres, som kan svært at håndtere over tid
 • Ønsker et frirum til at sparre omkring egne udfordringer og barriere ift at kunne performe optimalt
 • Ønsker at være bedre til at kende sine grænser og kunne sige fra
 • Ønsker værktøjer til at kunne delegere arbejdsopgaver
 • Ønsker støtte til at håndtere forandringer
 • Ønsker at udvikle sine lederkompetencer
 • Ønsker at blive bedre til at kommunikere
 • Ønsker at blive bedre til at motivere sine medarbejdere

Som Executive Coach støtter jeg altid den enkelte i at finde sine ressourcer, så han/hende kan bruge sig selv optimalt, og finde sin egen unikke vej. Jeg møder altid mennesker, hvor de er og lytter til, hvad udfordringen er på en åben og fordomsfri måde.

Det kræver masser mod at udvikle sig. Så prøv at spørg dig selv:
Tør du komme ud af busken eller gemmer du dig hellere bag den?