Vision

Øget værditilvækst

Hammer Coaching er en konsulentvirksomhed med fokus på effektiv og langsigtet resultatskabelse. Det jeg bidrager med og gerne vil bringe endnu mere ud i verden – både i forhold til private og i virksomheder – er at hjælpe det enkelte individ til at lede sig selv på en mere autentisk måde med det formål at genere en øget værditilvækst. Til virksomheder i form af en større resultatskabelse og til mennesker i form af en større livskvalitet.

Skabe mening

Tendensen går mere og mere i retning af en søgen efter helhed og mening med det vi laver og arbejder med. Svar som vores mentale intelligens ikke altid kan give os. For at blive et helt menneske har vi derfor også brug for at få kontakt til vores følelsesmæssige- og spirituelle intelligens.

At lære sig selv bedre at kende gennem en større selvindsigt er en meget kraftfuldt måde til at få sat handling på de ønsker og drømme vi har for vores liv, og til at få fat på vores originalitet og talenter. Tør vi tage denne nye ven til os, lærer vi at stå mere ved os selv, og det bliver ikke så farligt at gå vores egne, måske mere utraditionelle veje.

Udvikle potentialer

Det gælder både i privatlivet og i forhold til ledere og medarbejdere i virksomheder. Bruger du dig selv optimalt? Hvad er din passion? Hvor godt kender du egentlig dig selv? Hvordan reagerer du under stress? Hvad er dine grundlæggende værdier? Hvordan leder du dig selv og andre?

Resultatskabelse

Viden og bevidsthed herom kan bibringe dig en langt større klarhed om, hvordan du kan få bedre relationer til andre, blive mere effektiv i dit arbejde og få et liv, hvor du er i balance med dig selv. Det skaber et bedre fundament for den verden, og det miljø vi alle færdes i. Og det gælder både os som privat personer og som leder eller medarbejder. Hvordan skal du i virkeligheden kunne lede andre med succes, hvis ikke du kan lede dig selv?

Det synes jeg er værd at arbejde med!