Øget værditilvækst
Øget værditilvækst
Øget værditilvækst
Samarbejde og kommunikation
Samarbejde og kommunikation
Samarbejde og kommunikation
Find dit næste drømmejob
Find dit næste drømmejob
Find dit næste drømmejob
Balance i livet
Balance i livet
Balance i livet
Kend dine talenter
Kend dine talenter
Kend dine talenter
Optimal brug af kompetencer
Optimal brug af kompetencer
Optimal brug af kompetencer
Sparringspartner til at styrke din karriere og personlige udvikling
Sparringspartner til at styrke din karriere og personlige udvikling
Sparringspartner til at styrke din karriere og personlige udvikling

Stresshåndtering

Sæt trivsel højt på dagsordenen! 
– har i råd til at lade være?

Stress er noget alle taler om, og mange har oplevet at være mere eller mindre stressede. Stress skal tages alvorligt, da stress er en tilstand, der bliver mere og mere udbredt, og som er blevet en stor udfordring at håndtere for både virksomheder og medarbejdere.

Ca. 35.000 danskere er sygemeldte pga stress – hver dag! Ca. 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet. Og det koster ca. 1 1/2 million ekstra syge fraværsdage.

Beregninger fortaget af chefpsykolog, Kurt Kørner, Danfoss, viser, at en udbrændt medarbejder, der forlader virksomheden efter 6 måneder med en månedsløn på ca. 45.000 kr. koster virksomheden ca. 3.300.000 kr.

Det er omkostninger, de fleste virksomheder vil kunne mærke!

For virksomheder betyder stressede medarbejder ofte, at produktiviteten og kreativiteten daler, motivationen udebliver, sygefraværet stiger og medarbejdere forlader virksomheden. Det udgør en væsentlig omkostning, som kan undgås! Virksomheden mister ikke alene penge grundet stressede medarbejdere, men arbejdsmiljøet påvirkes også negativt.

Ved at sætte fokus på stress og dermed trivsel har I, som virksomhed, derfor mulighed for at øge arbejdsglæden, nedbringe sygefraværet samt sikre at medarbejdere bliver i virksomheden.  

Individuelle forløb

Hammer Coaching tilbyder individuelle forløb, der hjælper medarbejdere til at forebygge stress, herunder også få identificeret eventuelle stress signaler. Sammen med medarbejderen afklares, medarbejderens styrker, og hvad medarbejderen bør være opmærksom på i forhold til at undgå stress, herunder hvordan medarbejderen reagerer under stress, hvad stressen handler om og give konkrete værktøjer til at kunne håndtere en eventuel stress tilstand på en hensigtsmæssig måde.

Ring 22851568 og book et uforpligtende møde.